Generalforsamling

 
Ref. fra Generalforsamling onsdag 5 september 2018 kl 16 i Vor Frues Menighedshus - derefter på rest. Ærø.
Deltagere: Povl Balslev, Jan Schønemann, Fin Thygesen.  
Torben Mikkelsen, Pia Westergård, Torben Wahlstrøm.
 
Afbud:Erik Jakobsen

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jan, Jan og stemmetæller:Fin
 
2. Formandens beretning
Povl fremlage og den blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde foreløbigt regnskab for 2018 og det blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Det var heldigvis en god sommer så INGEN måtte rykke i tørvejr på Kultutten.
Vi fortsætter det gode arbejde.
 
(Vi kunne ikke være på Kamerateriet i år).
Udviddelsen med hver onsdag blev evalueret til en god ting.

Jan tager et møde med Havnens ledelse og pedel ang. at have et køleskab stående permanent, evt.under halvtaget.

6. Valg til bestyrelsen
Genvalg. Formand: Povl. Kasserer: Fin. Koordinator: Jan.
 Næstformand: Erik Jakobsen. 
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen.
 
8. Eventuelt
Intet.

Ref. fra Generalforsamling 1 september 2017 kl 16 i Vor Frues Menighedshus - derefter på rest. Ærø.
Deltagere: Povl Balslev, Erik Jakobsen, Jan Schønemann og Fin Thygesen.
Afbud fra Torben Mikkelsen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jan, Jan og Fin
 
2. Formandens beretning
Povl fremlage og den blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Fin fremlagde regnskabet for 2017 og det blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Mulighed for et par børnerettede arrangementer blev drøftet.
Evt. et par lørdage eller søndage.
Mulighed for at udvidde med evt. hver tirsdag blev drøftet.
 
5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Det var en våd sommer. 4 af de 11 arrangementer måtte rykke i tørvejr på Kammerateriet. Godt at vi kan det. Vi fortsætter det gode arbejde.
 
6. Valg til bestyrelsen
Genvalg. Formand: Povl. Kasserer: Fin. Næstformand: Jan.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Genvalg af Torben Mikkelsen pr. telefon.
 
8. Eventuelt
Intet.

Ref. fra Generalforsamling 19 december 2016 kl 16 i Vor Frues Menighedshus.
Deltagere: Povl Balslev, Erik Jakobsen, Jan Schønemann og Fin Thygesen.
Afbud fra Elin Boss.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Povl, Jan og Fin
 
2. Formandens beretning
Godkendt.
 
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Regnskab for 2016 og budget 2017 blev godkendt.
 
4. Indkomne forslag
Øget samarbejde med Biblioteket blev drøftet.
 
5. Drøftelse af foreningens virke i det indeværende og kommende år
Vi fortsætter det gode arbejde.
 
6. Valg til bestyrelsen
Genvalg.
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Torben Mikkelsen har givet tilsagn.
 
8. Eventuelt
Intet.
 


Indkaldelse til Generalforsamling 16 september 2015 kl 19.30 i Vor Frues menighedshus. 
Der blev holdt Generalforsamling i Vor Fue Kirkes menighedshus d. 16 september kl. 19.30
 
Alt fortsætter som hidtil.